One Planet Logo

Dio​lch am gymryd yr amser i gwblhau’r holiadur hwn

Mae eich ymatebion wedi’u cyflwyno’n llwyddiannus.

Dyma rai gwefannau lle gallwch ddysgu mwy am warchod ynni, bioamrywiaeth a gwastraff.

Ynni

Rhentu Doeth Cymru
Cymorth ariannol i landlordiaid ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni.

Eco Grants
Gall y cynllun “Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni” (ECO) ddarparu cyllid mewn rhai amgylchiadau gan.

Energy Saving Trust
Lleihau eich biliau a’ch allyriadau carbon gyda’n cyngor annibynnol a diduedd.

Nyth Cymru
Eich Helpu i wneud eich cartref yn gynhesach ac yn fwy effeithlon o ran ynni.

Teithio

Cadw Caerdydd i Symud
Cyngor ar deithio o amgylch Caerdydd.

Ailgylchu a Gwastraff

Cadw Caerdydd yn Daclus
Ffyrdd y gallwch helpu i gadw Caerdydd yn daclus.

Caerdydd.gov.uk
Dysgu mwy am ailgylchu a gwastraff.

Yr awyr agored a bioamrywiaeth yng Nghaerdydd

Awyr Agored Caerdydd
Gwybodaeth am Fioamrywiaeth.

Bwyd

Bwyd Caerdydd
Gweithio gyda’n gilydd tuag at gael bwyd teg yng Nghaerdydd.

Cardiff castle with people running